četrtek, 08. september 2011

Dodeljene teme za poskuse

Številka pomeni zaporedno številko učne ure na kateri mora biti predstavljen poskus. Sledi naslov in izvajalec.

Potrebno je sodelovanje s tistim sošolcem, ki ima referat na isto temo. Pripravljeno in meni predstavljeno mora biti vsaj en teden pred izvedbo, da lahko po potrebi še kaj spremenimo oz. dodamo. Za morebitno pomoč oz. svetovanje pa se je potrebno name obrniti vsaj en mesec pred izvedbo.

9.     LOM IN ODBOJ SVETLOBE   -  Nina


36.   MERJENJE SIL IN TEŽA  - Damjan


39.   RAVNOVESJE SIL  - Marjan


40.   TRENJE  -  Ana


41.   UPOR  -   Monika B.


42.   SESTAVLJANJE SIL  -  Aljaž


46.  RAZSTAVLJANJE SIL  -


48.   MEDSEBOJNO DELOVANJE TELES  -   Klementina


54.   O TLAKU  -  Timotej


57.   MERJENJE PROSTORNINE  -   Monika H.


58.   GOSTOTA, SPECIFIČNA TEŽA  -  Sara


61.   TLAK V TEKOČINAH  -  Klara


63.   HIDROSTATIČNI TLAK  -   


64.   ZRAČNI TLAK   -  Smiljana


66.   VZGON  -

10 komentarjev: